Logo MPK Wrocław Logo BIP
Tramwaj i dwa autobusy z floty MPK Wrocław

Status prawny

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzone zostało na podstawie uchwały numer XX/209/95 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 grudnia 1995r. i  działa  jako jednoosobowa Spółka Gminy Wrocław. MPK Sp. z o.o. zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027173.

MPK Sp. z o.o. prowadzi działalność w oparciu o Umowę Spółki oraz przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

MPK Sp. z o.o. realizuje zadania w zakresie przewozu osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej, zgodnie z Zarządzeniem nr. 2346/07 Prezydenta Wrocławia z dnia 27.12 2007r w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania Aktem Zalożycielskim Spółce MPK we Wrocławiu

Działalność Spółki reguluje m. in.:

Dokument z dnia: 14.02.2012
Publikacja dnia: 14.02.2012
Podmiot udostępniający informację: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Biuro zarządu
Osoba udostępniająca informację: Biuro zarządu