Logo MPK Wrocław Logo BIP
Tramwaj i dwa autobusy z floty MPK Wrocław

Organy spółki

Organy spółki:

  1. Zgromadzenie Wspólników
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd

Zgromadzenie Wspólników

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Wrocławia.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez zgromadzenie Wspólników.

Skład Rady:

Zarząd Spółki

Skład Zarządu:

Prezes Zarządu – Krzysztof Balawejder

Dokument z dnia: 14.02.2012
Publikacja dnia: 14.02.2012
Podmiot udostępniający informację: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Łubiński
Osoba udostępniająca informację: Dział Informatyki i Telekomunikacji
Osoba modyfikująca informację: Bernadeta Nycz-Pawlak