Zapytania ofertowe

Data publikacji 02.10.2017

Świadczenie usług serwisowych dla systemu łączności trankingowej TETRA zbudowanego w oparciu o rozwiązanie firmy Rohill

Postępowanie planowane do udzielenia na podstawie §5 Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane przez MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu, w zw. z art. 132 ust. 1 pkt 5 i art. 133 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Załączniki

Data publikacji 02.10.2017

Data modyfikacji 03.11.2017
Rejestr zmian
Autor:

Osoba publikująca: Maciej Fabisz
IT

Statystyka strony: 3364 wizyt