Zapytania ofertowe

Data publikacji 13.05.2017

Roboty konserwacyjne drogowe przy budynku biurowym MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. B. Prusa 75-79

Postępowanie planowane do udzielenia na podstawie §4 Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane przez MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu, w zw. z art. 132 ust. 1 pkt 5 i art. 133 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Załączniki

Data publikacji 13.05.2017

Data modyfikacji 13.05.2017
Rejestr zmian
Autor:

Osoba publikująca: Witold Woźny
NU

Statystyka strony: 1586 wizyt