Zamówienia publiczne

Nazwa Szczegóły
PN/40/2017 Sukcesywne naprawy podzespołów tramwajowych więcej
PN/59/2017 Sukcesywne dostawy podzespołów, części zamiennych mechanicznych oraz okien i szyb do tramwajów Moderus Beta i Pesa więcej
PN/58/2017 Dostawa części zamiennych mechanicznych i elektrycznych do tramwajów Skoda 16T i 19T więcej
PN/54/2017 Sukcesywne naprawy chłodnic płynu chłodzącego silników, chłodnic powietrza, siłowników hydraulicznych oraz przekładni kierowniczych do autobusów marki Volvo, Mercedes Citaro i Solaris więcej
PN/57/2017 Usługa odśnieżania dachów na obiektach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. we Wrocławiu więcej
PN/53/2017 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowalnych polegających na remoncie sieci trakcyjnej we Wrocławiu więcej
PN/49/2017 Remont sieci trakcyjnej w zakresie wymiany liny nośnej w ul. Lotniczej - Etap 2 (odcinek od kotwienia przy ul. Bajana do kotwienia ul. Metalowców we Wrocławiu) więcej
PN/41/2017 Naprawy automatycznych skrzyń biegów produkcji ZF do autobusów marki Mercedes Citaro więcej
PN/35/2017 Naprawy części zamiennych układów pneumatycznych do autobusów marki Volvo, Mercedes Citaro i Solaris więcej
PN/44/2017 Sukcesywne dostawy części zamiennych do tramwajowych odbieraków prądu marki Stemmann oraz kompletnych odbieraków prądu więcej
PN/50/2017 Dostawa materiałów papierniczych, piśmiennych i biurowych więcej
PN/39/2017 Dostawa zacisków hamulcowych po remoncie kapitalnym z równoczesnym zdaniem Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach rozliczenia dostawy tego samego typu kompletnych zacisków hamulcowych uszkodzonych do autobusów marki Volvo, Mercedes Citaro oraz Solaris więcej
PN/28/2017 Dostawa olejów i smarów więcej
PN/32/2017 Dostawa mobilnych podnośników kolumnowych do podnoszenia wagonów tramwajowych więcej
NZO/25/2017 Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz floty komunikacyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. we Wrocławiu więcej

Regulamin udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane przez MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu

wprowadzony do stosowania Zarządzeniem Nr 15/16 Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2016 r. - ujednolicony po zmianach wprowadzonych Zarządzeniem Nr 13/17 Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu z dnia 03.04.2017 r.