Zamówienia publiczne

Nazwa Szczegóły
WR/64/2017 Sukcesywne dostawy części zamiennych do tramwajowych odbieraków prądu marki Stemmann oraz kompletnych odbieraków prądu więcej
PN/65/2017 Konserwacja i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej sieci trakcyjnej tramwajowej i wyposażenia towarzyszącego wraz z usuwaniem awarii na terenie trzech Zakładów Tramwajowych MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu więcej
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa nowych, niskopodłogowych tramwajów dla MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu, w ilości 39 sztuk” więcej
PN/51/2017 Sukcesywne naprawy w zakresie remontu kapitalnego 30 sztuk wózków napędowych do tramwajów WrAs więcej
PN/52/2017 Dostawa części zamiennych elektrycznych aparatury sterowniczej do tramwajów typu 105N i WrAs więcej
PN/62/2017 Konserwacja i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej sieci trakcyjnej tramwajowej i wyposażenia towarzyszącego wraz z usuwaniem awarii na terenie trzech Zakładów Tramwajowych MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu więcej
PN/63/2017 Dostawa wody mineralnej gazowanej i niegazowanej więcej
PN/60/2017 Konserwacja i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej sieci trakcyjnej tramwajowej i wyposażenia towarzyszącego na terenie miasta Wrocławia w okresie od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z prawem opcji w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia. więcej
PN/42/2017 Sukcesywne dostawy oleju napędowego więcej
PN/56/2017 Sukcesywne dostawy olejów i smarów do autobusów marki Solaris, Mercedes i Volvo więcej
PN/40/2017 Sukcesywne naprawy podzespołów tramwajowych więcej
PN/59/2017 Sukcesywne dostawy podzespołów, części zamiennych mechanicznych oraz okien i szyb do tramwajów Moderus Beta i Pesa więcej
PN/58/2017 Dostawa części zamiennych mechanicznych i elektrycznych do tramwajów Skoda 16T i 19T więcej
PN/54/2017 Sukcesywne naprawy chłodnic płynu chłodzącego silników, chłodnic powietrza, siłowników hydraulicznych oraz przekładni kierowniczych do autobusów marki Volvo, Mercedes Citaro i Solaris więcej
PN/53/2017 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowalnych polegających na remoncie sieci trakcyjnej we Wrocławiu więcej
PN/41/2017 Naprawy automatycznych skrzyń biegów produkcji ZF do autobusów marki Mercedes Citaro więcej
PN/35/2017 Naprawy części zamiennych układów pneumatycznych do autobusów marki Volvo, Mercedes Citaro i Solaris więcej
PN/39/2017 Dostawa zacisków hamulcowych po remoncie kapitalnym z równoczesnym zdaniem Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach rozliczenia dostawy tego samego typu kompletnych zacisków hamulcowych uszkodzonych do autobusów marki Volvo, Mercedes Citaro oraz Solaris więcej
NZO/25/2017 Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz floty komunikacyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. we Wrocławiu więcej

Regulamin udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane przez MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu

wprowadzony do stosowania Zarządzeniem Nr 15/16 Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2016 r. - ujednolicony po zmianach wprowadzonych Zarządzeniem Nr 13/17 Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu z dnia 03.04.2017 r.