Zamówienia publiczne

Nazwa Szczegóły
PN/11/2017 Naprawy automatycznych skrzyń biegów marki Voith typ DIWA 864.3E i 854.3E do autobusów Volvo i Mercedes więcej
PN/21/2017 Sukcesywne dostawy wyrobów malarskich i klejów więcej
PN/16/2017 Sukcesywne dostawy przekaźników R15 i RUC oraz modułów tranzystorowych SKIIP więcej
PN/22/2017 Usługi w zakresie transportu drogowego na potrzeby obsługi 10. Światowych Igrzysk Sportowych „The World Games – Wrocław 2017” więcej
PN 19/2017 Dpstawa żarówek i bezpieczników do taboru autobusowego i tramwajowego więcej
PN/15/2017 Budowa stacjonarnego pomostu przeglądowego dla tramwajów niskopodłgowych w hali nr 3 Zakładu Tramwajowego nr 1 przy ul. Kamiennej 74 we Wrocławiu więcej
PN/18/2017 Dzierżawa 60 sztuk fabrycznie nowych, miejskich autobusów niskopodłogowych więcej
PN/17/2017 Sukcesywne dostawy opon do autobusów komunikacji miejskiej więcej
PN/4/2017 Naprawa 25 sztuk przekładni napędowych typ 20PM do tramwajów 105N i WrAs więcej
PN/7/2017 Dostawy klocków hamulcowych do autobusów marki Volvo i Solaris więcej
PN/3/2017 Naprawy zacisków hamulcowych oraz przekładni kierowniczych do autobusów Volvo, Mercedes Citaro, Solaris więcej
PN 6/2017 Dostawa narzędzi skrawających, rzemieślniczych i malarskich więcej
US/5/2017 Ochrona obiektów i mienia zlokalizowanych w trzech Zakładach Tramwajowych więcej
PN/1/2017 Dostawa części zamiennych mechanicznych katalogowych oraz szyb do tramwajów 105N i Skoda więcej
PN/45/2016 Dostawa części zamiennych do autobusów Mercedes Citaro oraz szyb i okien do autobusów Volvo i Mercedes Citaro więcej
PN/46/2016 Dostawa akumulatorów niklowo – kadmowych i baterii akumulatorów do tramwajów oraz akumulatorów kwasowych do autobusów więcej
PN/42/2016 Dostawa części mechanicznych i elektrycznych do tramwajów typu Skoda i WrAs więcej
PN/36/2016 Sukcesywne dostawy części i akcesoriów do pojazdów autobusowyh i tramwajowych więcej
PN/33/2016 Sukcesywne dostawy mechanicznych części zamiennych do tramwajów typu 105N i WrAs oraz łożysk tocznych więcej

Regulamin udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane przez MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu

wprowadzony do stosowania Zarządzeniem Nr 15/16 Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2016 r. - ujednolicony po zmianach wprowadzonych Zarządzeniem Nr 13/17 Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu z dnia 03.04.2017 r.