Zamówienia publiczne

Nazwa Szczegóły
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM poprzedzającym wszczęcie postępowania na usługę wykonywania sukcesywnych napraw podzespołów tramwajowych więcej
WR/30/2017 Dostawa części zamiennych mechanicznych i elektrycznych do tramwajów Skoda 16T i 19T więcej
PN/38/3017 Dostawa wyrobów metalowych złącznych więcej
PN/36/2017 Dostawa szyb oraz kompletnych okien do autobusów marki Volvo i Mercedes Citaro więcej
PN/32/2017 Dostawa mobilnych podnośników kolumnowych do podnoszenia wagonów tramwajowych więcej
PN 13/2017 Naprawa silników elektrycznych tramwajowych typ Lta-220, 12 MLU 3436 K/4 i STDa 200L 4a więcej
PN 27/2017 Dostawa części zamiennych katalogowych do autobusów Mercedes Citaro więcej
PN/24/2017 Dostawa 40 sztuk fabrycznie nowych, wieloczłonowych, całkowicie lub częściowo niskopodłogowych, jednokierunkowych tramwajów więcej
PN/34/2017 Sukcesywne dostawy mechanicznych części zamiennych do tramwajów typu 105N, WrAs oraz Skoda więcej
PN/33/2017 Budowa stacjonarnego pomostu przeglądowego dla tramwajów niskopodłogowych w hali nr 3 Zakładu Tramwajowego nr 1 przy ul. Kamiennej 74 we Wrocławiu więcej
PN/26/2017 Wykonanie ochrony przeciwporażeniowej dla wiaduktu kolejowego przebiegającego nad trakcją tramwajową w ciągu ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu – linia kolejowa nr 271 więcej
PN/8/2017 Naprawy sprężarek i głowic sprężarek do autobusów marki Volvo i Mercedes Citaro więcej
NZO/25/2017 Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz floty komunikacyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. we Wrocławiu więcej
PN/12/2017 Wykonanie ochrony przeciwporażeniowej dla wiaduktu kolejowego przebiegającego nad trakcją tramwajową w ciągu ulicy Reymonta we Wrocławiu – linia kolejowa nr 143 więcej
PN/14/2017 Remont zabezpieczający elewacji kompleksu hal zabytkowych nr inw. 1013, 1011 i 1014 – w Zakładzie Tramwajowym nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich 209 we Wrocławiu więcej
PN/23/2017 Dostawa wyrobów elektrycznych do taboru autobusowego, tramwajowego oraz urządzeń infrastruktury więcej
PN/9/2017 Sukcesywne dostawy olejów i smarów do autobusów marki Solaris, Mecedes i Volvo więcej
PN/29/2017 Świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych dla Pracowników MPK Sp. z o. o. we Wrocławiu więcej
PN/11/2017 Naprawy automatycznych skrzyń biegów marki Voith typ DIWA 864.3E i 854.3E do autobusów Volvo i Mercedes więcej
PN/21/2017 Sukcesywne dostawy wyrobów malarskich i klejów więcej
PN/16/2017 Sukcesywne dostawy przekaźników R15 i RUC oraz modułów tranzystorowych SKIIP więcej
PN 19/2017 Dpstawa żarówek i bezpieczników do taboru autobusowego i tramwajowego więcej
PN/18/2017 Dzierżawa 60 sztuk fabrycznie nowych, miejskich autobusów niskopodłogowych więcej
PN/4/2017 Naprawa 25 sztuk przekładni napędowych typ 20PM do tramwajów 105N i WrAs więcej
PN/7/2017 Dostawy klocków hamulcowych do autobusów marki Volvo i Solaris więcej
PN/3/2017 Naprawy zacisków hamulcowych oraz przekładni kierowniczych do autobusów Volvo, Mercedes Citaro, Solaris więcej
PN/1/2017 Dostawa części zamiennych mechanicznych katalogowych oraz szyb do tramwajów 105N i Skoda więcej

Regulamin udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane przez MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu

wprowadzony do stosowania Zarządzeniem Nr 15/16 Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2016 r. - ujednolicony po zmianach wprowadzonych Zarządzeniem Nr 13/17 Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu z dnia 03.04.2017 r.