Informacje niedostępne

Data publikacji 14.02.2012

Informacje niedostępne

Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej /Dz. U. nr 112, poz. 1198 z póź. zm./  informacja  publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Data publikacji 14.02.2012

Data modyfikacji 14.02.2012
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Krzysztof Pietruczuk
Dział Informatyki i Telekomunikacji

Statystyka strony: 14068 wizyt